ΦΕΚ 219/Δ/14.05.2019

  • 14 Μαΐου 2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/39300/595

Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου, στο Ο.Τ.Γ.762, Δ. Αγρινίου.(2)

Επιστροφή