ΦΕΚ 1620/Β/10.05.2019

  • 10 Μαΐου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627

Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ).(2)

Επιστροφή