ΦΕΚ 1561/Β/08.05.2019

  • 09 Μαΐου 2019

Απόφ. 38481

Χορήγηση παράτασης του άρθρου 53, παρ. 4, του ν. 3982/2011, στην εταιρεία «Επιχειρηματικό Πάρκο Ελευσίνας Α.Ε.», για την ολοκλήρωση εκτέλεσης των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου Βαμβακιάς. (1)

Επιστροφή