ΦΕΚ 1558/Β/08.05.2019

  • 08 Μαΐου 2019

Απόφ. 441/2019

Διενέργεια δύο (2) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α΄). (1)

Επιστροφή