ΦΕΚ 1514/Β/07.05.2019

  • 08 Μαΐου 2019

Απόφ. 12609 Φ.700.18

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.(1)

Επιστροφή