ΦΕΚ 201/Δ/07.05.2019

  • 07 Μαΐου 2019

Απόφ. 1772

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά από άρση απαλλοτρίωσης (απόφαση αριθμ. 128/2014 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας), σε ιδιοκτησία της Ειρήνης Σαπουνά με ανασχεδιασμό των Ο.Τ.115Α, Ο.Τ.116Α, Κ.Χ.115Γ και Κ.Χ.116Α, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, στη συνοικία Πυροβολικά Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τις αρ. 278/2018 Α.Ο.Ε. και 46/2018 Α.Ε.Π.Ζ.(1)

Επιστροφή