ΦΕΚ 1470/Β/03.05.2019

  • 06 Μαΐου 2019

Απόφ. 17314 /Δ9. 914

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/ 28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ».(1)

Επιστροφή