ΦΕΚ 1500/Β/03.05.2019

  • 03 Μαΐου 2019

Απόφ. ΔΝΣβ/οικ.34452/ΦΝ 466

Ανάθεση αρμοδιότητας στην Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών για την ολοκλήρωση του έργου των κατεδαφίσεων των κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί ως κατεδαφιστέα από τη ΔΑΕΦΚ - ΚΕ, στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.(2)

Επιστροφή