ΦΕΚ 1497/Β/03.05.2019

  • 03 Μαΐου 2019

Απόφ. 8273

Προθεσμία κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.(1)

Επιστροφή