ΦΕΚ 1479/Β/03.05.2019

  • 03 Μαΐου 2019

Απόφ. 7471

Διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται εντός τουριστικών καταλυμάτων. (2)

Επιστροφή