ΦΕΚ 1463/Β/02.05.2019

  • 02 Μαΐου 2019

Απόφ. 7827

Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.). (1)

Επιστροφή