ΦΕΚ 198/Δ/25.04.2019

  • 30 Απριλίου 2019

Απόφ. 22-03-19

Επανακαθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός χρήσεων γης στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου, Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας (Ν. Αιτωλοακαρνανίας).(1)

Επιστροφή