ΦΕΚ 1421/Β/24.04.2019

  • 30 Απριλίου 2019

Απόφ. 3122.2/23914/2019

Τροποποίηση της 8220/131/14 υπουργικής απόφασης ΥΝΑ (ΦΕΚ 1651/Β΄) «Τοποθέτηση πλωτών εξέδρων, επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση».(3)

Επιστροφή