ΦΕΚ 197/Δ/25.04.2019

  • 25 Απριλίου 2019

Απόφ. 55143

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Άργους Ορεστικού, στα Ο.Τ. Γ157, Γ213 και Γ214.(1)

Επιστροφή