ΦΕΚ 1435/Β/24.04.2019

  • 25 Απριλίου 2019

Απόφ. ΔΚΕΔΕ/οικ. 6560

Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών, που εκτελούν δοκιμές ελέγχου ποιότητας για τεχνικά έργα και εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.(1)

Επιστροφή