ΦΕΚ 80/Α/24.05.2019

  • 24 Μαΐου 2019

Απόφ. 4615

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την εγκατάσταση νέου συνοριακού σημείου διέλευσης ανάμεσα στις δύο χώρες, το οποίο θα συνδέει τους Προμάχους, στην Ελληνική Δημοκρατία και το Μάιντεν (Majden), στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. (1)

Επιστροφή