ΦΕΚ 79/Α/24.05.2019

  • 24 Μαΐου 2019

Απόφ. 4614

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την εγκατάσταση συνοριακού σημείου διέλευσης στην περιοχή της Λίμνης Πρέσπας και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή