ΦΕΚ 78/Α/24.05.2019

  • 24 Μαΐου 2019

Απόφ. 4613

Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις. (1)

Επιστροφή