ΦΕΚ 194/Δ/22.04.2019

  • 22 Απριλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/26117/1367

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου, οικιστικού συνόλου (κτίρια I και II) που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Γερολιμένα του Δήμου Ανατολικής Μάνης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτό.(1)

Επιστροφή