ΦΕΚ 188/Δ/19.04.2019

  • 19 Απριλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/5515/394

Καθορισμός χρήσης και ειδικών όρων στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Ηρώδου Αττικού 9 και στα κτίρια που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο αυτού, σε τμήμα του Ο.Τ. 93 του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής).(2)

Επιστροφή