ΦΕΚ 188/Δ/19.04.2019

  • 19 Απριλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/26044/1363

Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης του «Χώρου Εγκαταστάσεων Υποστήριξης» (Χ.Ε.Υ. 7 Λ. Κηφισίας) στο Ο.Τ. Γ801 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής).(1)

Επιστροφή