ΦΕΚ 186/Δ/18.04.2019

  • 19 Απριλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/96770/4905

Καθορισμός εγκατάστασης κοινωφελών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους (ΟΤ 17 και 29) περιοχής Ελαιώνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.(1)

Επιστροφή