ΦΕΚ 1342/Β/19.04.2019

  • 19 Απριλίου 2019


Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βέροιας και σύσταση Υποκαταστήματος Βέροιας στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας του Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο". (1)

Επιστροφή