ΦΕΚ 185/Δ/18.04.2019

  • 18 Απριλίου 2019

Απόφ. 706

1. Ανάκληση και μερική ανάκληση αποφάσεων κήρυξης ως αναδασωτέων για εκτάσεις συνολικού εμβαδού 464.725,05 τ.μ. (ήτοι 464,72505 στρ.) που εμφανίζονται ως ΠΑ και ΑΝ στους αναρτημένους δασικούς χάρτες της περιοχής του Δασαρχείου Καπανδριτί- ου -ΔΕ Καλάμου, Ωρωπού, Συκάμινου, Ν. Παλατιών, Σκάλας Ωρωπού και Μαρκοπούλου Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού της ΠΕ Αν. Αττικής. 2. Ανάκληση και μερική ανάκληση αποφάσεων κήρυξης ως αναδασωτέων λόγω πυρκαγιάς για εκτάσεις συνολικού εμβαδού 786.638,18 (ήτοι 786,63818 στρ.) που εμφανίζονται ως ΑΑ, ΧΑ, XX και ΑΝ στους ως άνω αναρτημένους δασικούς χάρτες.(1)

Επιστροφή