ΦΕΚ 175/Δ/16.04.2019

  • 17 Απριλίου 2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/52405/829

Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, στο Ο.Τ. 83 στην περιοχή παλαιού σχεδίου Πατρών, δια αναδιατάξεως της οικοδομικής γραμμής στη νοτιοδυτική πλευρά του, μεταξύ των οδών Β. Ηπείρου, Αργυροκάστρου και Κλεισούρας.(1)

Επιστροφή