ΦΕΚ 174/Δ/16.04.2019

  • 17 Απριλίου 2019

Απόφ. 12479

Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Άσπρο Χωριό» της Τοπικής Κοινότητας Λευκών Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από αίτηση της Τριαντάφυλλου Μαρίας.(1)

Επιστροφή