ΦΕΚ 176/Δ/16.04.2019

  • 16 Απριλίου 2019

Απόφ. 641

Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης τμήματος του αριθμ. 1339Θ τεμαχίου με εμβαδόν 250 τμ στο αγρόκτημα Θρυλορίου ΠΕ Ροδόπης και τμήματος του αριθμ. 400δ τεμαχίου με εμβαδόν 234,89 τμ αγροκτήματος Καλλιθέας, ΠΕ. Ροδόπης, για κοινωφελή σκοπό (εγκατάσταση προκατασκευασμένων αντλιοστασίων ακαθάρτων στους οικισμούς Θρυλορίου και Φύλακα Δ. Κομοτηνής). (1)

Επιστροφή