ΦΕΚ 69/Δ/26.02.2019

  • 27 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/625/Φ.275

Αποχαρακτηρισμός παλαιού τμήματος της Π.Ε.Ο.1 στο τμήμα της: «Γέφυρα - Καστανάς - Πρόχωμα - Πολύκαστρο - Εύζωνοι», στο ύψος του νέου σιδηροδρομικού σταθμού στην περιοχή μεταξύ Λιμνοτόπου και Πολύκαστρου, του Δήμου Παιονίας στον Ν. Κιλκίς. (1)

Επιστροφή