ΦΕΚ 71/Δ/27.02.2019

  • 28 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/49418/5362/402/107

Μερική άρση (ανάκληση) της ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/642/23214/13-05-1998 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 519/Β΄/28-05-1998), ως προς τον χαρακτηρισμό των κατασκευών του περιπτέρου (αναψυκτηρίου) και των αποδυτηρίων του συγκροτήματος του Θεάτρου Λυκαβηττού, φερόμενης ιδιοκτησίας EOT, λόγω πλάνης περί τα πράγματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 9 του ν. 3028/2002.(1)

Επιστροφή