ΦΕΚ 84/Δ/04.03.2019

  • 04 Μαρτίου 2019

Απόφ. 32823

Καθορισμός οριογραμμής παραλίας στην θέση «ΚΑΛΛΙΓΟΝΙ» Τ.Κ. Καριωτών Δήμου Λευκάδας Ν. Λευκάδας.(1)

Επιστροφή