ΦΕΚ 82/Δ/01.03.2019

  • 04 Μαρτίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 13-02-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων του Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας) στην περιοχή «Τέρψη Ζαρουχλέικα» με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης.(1)

Επιστροφή