ΦΕΚ 88/Δ/04.03.2019

  • 06 Μαρτίου 2019

Απόφ. 32830

Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και καθορισμός ορίων παραλίας στη θέση «ΕΓΚΡΕΜΝΟΙ» της Τ.Κ. Αθανίου του Δήμου Λευκάδας,Ν. Λευκάδας.(1)

Επιστροφή