ΦΕΚ 86/Δ/04.03.2019

  • 06 Μαρτίου 2019

Απόφ. 32833

Καθορισμός οριογραμμής παραλίας στην θέση «ΠΕΤΡΟΛΑΓΚΑΔΟ» Δ.Κ. Καλάμου Δήμου Λευκάδας Ν.Λευκάδας. (1)

Επιστροφή