ΦΕΚ 94/Δ/06.03.2019

  • 07 Μαρτίου 2019

Απόφ. 47

Αναγνώριση οδού η οποία ενώνει τον επαρχιακό δρόμο Ηράκλειο -Βιάννος με τον οικισμό Θραψανό, του Δ. Μινώα Πεδιάδας Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, ως κύρια δημοτική.(4)

Επιστροφή