ΦΕΚ 93/Δ/06.03.2019

  • 07 Μαρτίου 2019

Απόφ. 8615

Έγκριση απόφασης αποχαρακτηρισμού χερσαίας ζώνης λιμένα οικισμού Πέτρας Ν. Λέσβου.(1)

Επιστροφή