ΦΕΚ 92/Δ/05.03.2019

  • 07 Μαρτίου 2019

Απόφ. 602

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κόκκινου Νερού, μετά από άρση απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση με την αριθμ. 1188/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, με ενοποίηση των Ο.Τ. 140 και 158 με παράλληλη κατάργηση τμήματος του δρόμου ανάμεσα και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό.(2)

Επιστροφή