ΦΕΚ 104/Δ/08.03.2019

  • 13 Μαρτίου 2019

Απόφ. 24459

Επικύρωση καθορισμού τμηματικής οριοθέτησης χειμάρρου «Θολοπόταμου» ή «Θολούρα» στην Τ.Κ. Νεραντζιών της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας (θέση ιδιοκτησίας Στάικου).(3)

Επιστροφή