ΦΕΚ 858/Β/12.03.2019

  • 13 Μαρτίου 2019

Απόφ. 25412

Τροποποίηση της 15729/2014 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια». (1)

Επιστροφή