ΦΕΚ 105/Δ/12.03.2019

  • 14 Μαρτίου 2019

Απόφ. 2886/142447

Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συγκεκριμένα εργαλεία, πέραν αυτών που έχουν καθορισθεί με την 167378/14-5-2007 απόφαση ΥΠΑΑΤ (241 Δ').(1)

Επιστροφή