ΦΕΚ 110/Δ/18.03.2019

  • 19 Μαρτίου 2019

Απόφ. Π.Δ.22-01-19

Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης του χώρου σχολείου στο Ο.Τ. Γ305 στην περιοχή Κάτω Τούμπα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Νομού Θεσσαλονίκης).(1)

Επιστροφή