ΦΕΚ 110/Δ/18.03.2019

  • 19 Μαρτίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 18-02-19

Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος που βρίσκεται στη θέση «Λαγούδι» της Δημοτικής Ενότητας Αφετών του Δήμου Νοτίου Πηλίου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας (Ν. Μαγνησίας).(2)

Επιστροφή