ΦΕΚ 109/Δ/18.03.2019

  • 20 Μαρτίου 2019

Απόφ. 17979 ΕΞ 2019

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. ΓΓΔΠ 0006631 ΕΞ2016 (ΦΕΚ 74/ΑΑΠΘ/ 22-04-2016) «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας», χωροθέτηση τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης και καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων αυτών και των συνοδών έργων υποδομής». (1)

Επιστροφή