ΦΕΚ 108/Δ/18.03.2019

  • 20 Μαρτίου 2019

Απόφ. 182

Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ’23 εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού, στη θέση «Γαλανού Κεφάλι» Τ.Κ. Σκοπής Δ. Σητείας Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης.(2)

Επιστροφή