ΦΕΚ 130/Δ/22.03.2019

  • 22 Μαρτίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 06-03-19

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων (Ν. Κορινθίας), καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός οριογραμμών ρέματος «Ξηριά». (1)

Επιστροφή