ΦΕΚ 126/Δ/22.03.2019

  • 26 Μαρτίου 2019

Απόφ. 38731

Επανακαθορισμός οριογραμμών παραλίας στην Θέση «ΑΜΜΟΥΔΑ-ΦΩΚΑΙΑ» Δ.Κ.ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Ν. Αιτωλοακαρνανίας.(1)

Επιστροφή