ΦΕΚ 120/Δ/22.03.2019

  • 26 Μαρτίου 2019

Απόφ. 593

Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος που βρίσκεται στη θέση «Μαχαιρίδες» και «Παλάτια» Δ.Ε. Χερσονήσου Δήμου Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου.(1)

Επιστροφή