ΦΕΚ 116/Δ/22.03.2019

  • 26 Μαρτίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/665237/67441/5617/2119

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του ανεμόμυλου φερόμενης ιδιοκτησίας Αθανασίου Μεγαλοκονόμου, που βρίσκεται στη θέση «Μύλος» στο «Κάτω Λειβάδι», της νήσου Κυθήρων, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή