ΦΕΚ 116/Δ/22.03.2019

  • 26 Μαρτίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/75693/8390/615/150

Χαρακτηρισμός ως μνημείου της Οδικής Σήραγγας Τοπολίων, της Τοπικής Ενότητας Τοπολίων, της Δημοτικής Ενότητας Μυθήμνης, του Δήμου Κισάμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου.(2)

Επιστροφή