ΦΕΚ 1019/Β/26.03.2019

  • 26 Μαρτίου 2019

Απόφ. ΔΝΣα/οικ.22494/ ΦΝ 459

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Μωραΐτη. (1)

Επιστροφή