ΦΕΚ 1019/Β/26.03.2019

  • 26 Μαρτίου 2019

Απόφ. Δ4δ/οικ.23069

Παράταση της διάρκειας της εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» και τον διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». (1)

Επιστροφή